Radio Wisła, polish internet radio in Seattle

ogłoszenia bezpłatne

wstęp

Radio Wisła wspiera aktywność środowiska polonijnego oferując nieodpłatne ogłoszenia i reklamy dotyczące wydarzeń istotnych dla tego środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działalności niekomercyjnej.

Zamieszczamy ogłoszenia zarówno w języku polskim jak i angielskim. Ogłoszenia są publikowane w tym języku, w jakim trafiły do nas. Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia sprzecznego z poglądami, estetyką lub profilem Radia.

nieodpłatnie zamieszczamy ogłoszenia:

  • imprez polonijnych (nie tylko w Stanie Washington) otwartych dla szerokiej publiczności (piknik, wykład, festiwal)
  • konsularne (paszporty, wybory)
  • administracyjne (zebrania, zapisy do polskiej szkoły)
  • zdarzeń lokalnych, które mogą zainteresować naszych słuchaczy (występ polskiego śpiewaka w Operze w Seattle, wiec solidarnościowy organizowany przez społeczność ukraińską, koncert w bibliotece)

formy ogłoszeń

Informacja w Informatorze Polonijnym: Użyteczna, jeżeli ogłoszenie zawiera wyłącznie informację tekstową (bez grafiki). W tej formie nie ma ograniczenia na ilości znaków, tzn. tekst może być dowolnie długi (w granicach rozsądku). Ogłoszenie może zawierać dodatkowy załącznik (np. plik w formacie PDF), który będzie skopiowany na serwer Radia Wisła i dostępny jako link do ściągnięcia. Częścią ogłoszenia może też być link do zewnętrznej witryny.

Informator Polonijny znajduje się stronie głównej Radia Wisła (oraz kontynuuje się na stronie „Polonia w Seattle”).

Reklama: Użyteczna, jeżeli ogłoszenie zawiera przyciągający oko element graficzny, np. zdjęcie lub plakat. Reklama może także zawierać tytuł (do 60 znaków), krótki opis (do 150 znaków) oraz link do zewnętrznej strony internetowej.

Reklama pojawi się w prawej kolumnie witryny (pośród innych reklam, płatnych i bezpłatnych). Element graficzny reklamy powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 250 pixeli (szerokość kolumny reklam). Dopuszczalne formaty grafiki to JPG, PNG, GIF. Jeżeli obraz ma rozmiar większy niż 600x450 pixeli i dużą ilość szczegółów (np. plakat), po kliknięciu wyświetlany jest w pełnym rozmiarze. Dostarczone obrazy są automatycznie optymalizowane, aby zapewnić szybkie ładowanie strony (tzn. przyjmujemy zdjęcia nawet w pełnej rozdzielczości standardowego aparatu fotograficznego).

Reklama i informacja w Informatorze Polonijnym: Jeśli ogłoszenie zawiera zarówno atrakcyjny element graficzny jak i długą informację tekstową lub ważny załącznik, możliwe jest użycie obu form przekazu, tzn. zarówno reklamy, jak i ogłoszenia w Informatorze Polonijnym. W takim przypadku, pod reklamą graficzną automatycznie pojawi się tekst „więcej w Informatorze Polonijnym”.

Informacja o organizacjach polonijnych: Prawa kolumna strony „Polonia w Seattle” dedykowana jest lokalnym organizacjom polonijnym. Aby dodać swoją organizację do listy, wystarczy dostarczyć redakcji swoje logo (minimalny rozmiar 100x100 pixeli), nazwę organizacji, link do witryny oraz czekoladę Wedla.

wstawianie

W sprawie ogłoszeń prosimy o kontakt e-mailowy na adres ads@radiowisla.com

W przyszłości, osoby wtajemniczone z innych organizacji polonijnych będą miały bezpośredni dostęp do formy na Internecie, która pozwoli w łatwy sposób skonstruować ogłoszenie. Osoby nie wtajemniczone, które będą chciały być wtajemniczone musza postawić redakcji obiad.

jeszcze o ogłoszeniach

Dla komfortu naszych słuchaczy, wszystkie reklamy i ogłoszenia w Radiu Wisła są statyczne. Standardową praktyką Radia jest umieszczanie reklam w prawej kolumnie strony głównej i strony „Kultura i publicystyka", Ogłoszenia o charakterze informacyjnym są publikowane w dziale „Informator Polonijny".

Ogłoszenia ponad nagłówkiem Radia (tzw. banners) są umieszczane tylko w wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach. W takich wypadkach redakcja zastrzega sobie prawo przeprojektowania takiego ogłoszenia, aby było ono zgodne z estetyką naszej witryny.