Radio Wisła, polish internet radio in Seattle

reklamy płatne

wstęp

Radio Wisła przyjmuje płatne reklamy skierowane do naszych słuchaczy. Zamieszczamy reklamy zarówno w języku polskim jak i angielskim. Teksty są publikowane w tym języku, w jakim trafiły do nas.

Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia reklamy sprzecznej z poglądami, estetyką lub profilem Radia. Redakcja może rozpatrzyć bezpłatne umieszczenie reklamy, jeśli zawarta w niej informacja dotyczy działalności niekomercyjnej. W takiej sytuacji obowiązują zasady opisane na stronie „Ogłoszenia bezpłatne”.

jakie reklamy oferujemy

Reklamy są umieszczane na stronie głównej w prawej kolumnie oraz na stronie „Kultura i Publicystyka”. Głównym detalem powinien być atrakcyjny element graficzny (lub zdjęcie). Reklama może także zawierać tytuł, krótki opis oraz link do zewnętrznej strony internetowej.

Jeśli element graficzny zawiera informację nieczytelną w pomniejszonej wersji (np. plakat), kliknięcie na niego rozwija go do pełnego rozmiaru (ograniczonego rozmiarem okna przeglądarki). Na urządzeniach mobilnych reklamy pojawiają się na dole stronie i są też dostępne jako pozycja na menu.

ceny reklam

Ogłoszenie tygodniowe gotowe (tj. nie wymagające żadnych zmian) kosztuje $40. Reklama dwutygodniowa kosztuje $70, a miesięczna $120.

w jakiej formie

Każda reklama musi zawierać element graficzny w formie obrazka o szerokości nie mniejszej niż 250 pixeli (szerokość kolumny reklam). Dopuszczalne formaty grafiki to JPG, PNG, GIF. Jeżeli obraz ma rozmiar większy niż 600x450 pixeli i dużą ilość szczegółów, po kliknięciu wyświetlany jest w pełnym rozmiarze. Dostarczone obrazy są automatycznie optymalizowane, aby zapewnić szybkie ładowanie strony (tzn. przyjmujemy zdjęcia nawet w pełnej rozdzielczości standardowego aparatu fotograficznego).

Reklama może zawierać dodatkową informację taką jak tytuł i krótki opis. Tytuł (nagłówek) jest ograniczony do maximum 60 znaków, a opis do 150. Częścią reklamy może też być link internetowy do zewnętrznej witryny (nie wliczany do limitu znaków).

kontakt

W sprawie reklam prosimy o wysłanie e-maila na adres ads@radiowisla.com

jeszcze o reklamach

Dla komfortu naszych słuchaczy, wszystkie reklamy w Radiu Wisła są statyczne. Standardową praktyką Radia jest umieszczanie reklam w prawej kolumnie strony głównej i strony „Kultura i publicystyka".

Reklamy ponad nagłówkiem Radia (tzw. banners) są umieszczane tylko w wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach. W takich wypadkach redakcja zastrzega sobie prawo przeprojektowania reklamy, aby była ona zgodna z estetyką naszej witryny.